Miljö & kvalité

Rivab ingår i Lotuskoncernen som består av ett antal företag. Internt ser man dock ingen skillnad då vår företagslogik handlar om vad man som anställd gör i koncernen. Fokus lägger vi på vad man gör, inte vilket företag man är anställd i.

 Detta är en nödvändighet för att vårt kvalitetsarbete ska fungera både i praktiken och över tid. Kvalitet handlar för oss dels om att vara konsekvent och dels om att vara öppna för att utveckla och förbättra. 

Vi har ett ledningssystem för hela koncernen vilket ger oss möjligheten att bygga en förståelse på alla nivåer samt en dynamisk organisation där våra medarbetare känner igen sig när de rör på sig inom koncernens verksamheter.

 

Hållbarhet för Lotuskoncernen

Hållbarhet betyder för Lotuskoncernen den totala effektiviteten med vilken vår verksamhet verkar inom alla olika perspektiv. Förenklat kan man säga att Lotuskoncernens verksamhet ska vara skalbar och att vår påverkan oavsett område ska vara positiv.

Vår ambition att koncernens verksamhet ska ha en positiv inverkan ger oss en tydlig agenda på förbättringsinsatser. Vi följer den tekniska utvecklingen av tunga och lätta maskiner för att säkerställa att vår organisation alltid har de bästa förutsättningarna för att minska vår negativa påverkan.

Det är vår övertygelse att vi i framtiden kommer att kunna vara miljöpositiva och vi ser det som vår naturliga skyldighet att skynda på denna utveckling.

Vi gillar positiva omöjligheter. De tar fram det bästa ur oss alla.

 

Aktivt miljö- och kvalitetsarbete

Inom Lotuskoncernen försöker vi arbeta systematiskt. Det systematiska arbetssättet med vilket vi försöker göra alla uppgifter underlättar allt från vår personals säkerhet, mätbarhet i produktionen, behovet av kommunikation och till slut vår lönsamhet. När man är anställd inom Lotuskoncernen så har man stora möjligheter att påverka sin och andras situation till det bättre. Därför ställs även krav på alla inblandade att ta ansvar för sin egen metod och effektivitet.

Vi styr vår produktion genom rutiner som är anpassade av produktionen till det bästa vi vet för tillfället. Företeelser som visar oss brister i våra metoder triggar en serie händelser internt som syftar till att få de inblandade att söka efter grundorsaker och minimera troligheten att bristerna kvarstår.

Nivåer i Lotuskoncernen är satta för att få tydlighet i vilka ansvarsuppgifter som åligger en viss roll. Vi arbetar aktivt för att bibehålla en platt organisation så långt det är möjligt. 

Då koncernen växer och nya verksamheter inkluderas i gruppen arbetar vi hårt för att logga in dessa företag i vår verksamhet och se vad vi har att lära av varandra.

Ni kunder är vår inspiration och återkoppling från er är vår viktigaste måttstock huruvida vår metod kan förbättras ytterligare.

 

Vår strävan är att du som kund alltid ska få det bästa utförandet som vi någonsin presterat.

Tillsammans är vi den kompletta leverantören av rivning, transport och anläggning

Lotus Rivners Rivab Ak Schakt Lodab
Produktion: Webbpartner

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår