Arbetsmiljö & Säkerhet

Lotuskoncernens vision om noll arbetsskador är vägledande i alla våra verksamheter. Vår arbetsmiljöpolicy är vår åsiktsförklaring om vad vi anser vara god arbetsmiljö.

Då våra verksamheter skiljer sig åt både i vad de gör och i vilken arbetsmiljö utförandet sker så vill vi att riskbedömningar ska ske så nära momenten som möjligt. Därför genomförs stora utbildningsinsatser kontinuerligt av personalens förmåga att se risker och förbli alerta.

Vårt kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade ledningssystem används för att bibehålla kunskap om historiska risker och åtgärdsresultat. Historiska risker blir därför något som framtida riskbedömningar ska ta ställning till.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Metoden med vilken vi säkerställer att ingen anställd far illa på våra arbetsplatser är systematisk och mätbar. Med hjälp av undersökningar och våra anställdas feedback skruvar vi på våra metoder för att säkerställa god arbetsmiljö och glada medarbetare.

Genom att förutse effekter av förändring och metodiskt fokusera på förbättringsarbete skapar vi en kultur som inkluderar alla och ökar känslan av ansvar för varandras välmående.

Lotuskoncernens personalavdelning fungerar som en källa till kunskap och förståelse. Skyddsombuds fria rörlighet inom verksamhetens alla verksamheter säkerställer oberoende kontroller av arbetsmiljöns verkliga status.

Kvalificeringen av ledare inom koncernen är viktig och säkerställer att ledarskapet har både teoretisk och praktisk kunskap om de krav som ställs på dem i relation till personal som de är ansvariga för. De delegerade uppgifterna som ingår i ledarskap av personal utgör fundamentet för interna kontroller som regelbundet utförs av våra internrevisorer.

Strävan att bygga de bästa förutsättningarna för säkert och stimulerande arbete bygger både på att bibehålla struktur och utveckla den. Därför drar vi oss så långt det är möjligt från att göra stora organisationsförändringar. Istället försöker vi bibehålla personalstrukturer och utveckla ledarskap och arbetsmetoder. Härifrån stammar vår syn på att människor både behöver stabila förutsättningar och stimulerande utveckling. De stabila förutsättningarna i arbetskamratskap och ledning samt den stimulerande utvecklingen i att utmanas om så önskas skapar en trygg arbetsplats för alla.

 

Trygghet föder omtanke och omtanke föder omsorgsfull planering och omsorgsfull planering föder trygghet.

Tillsammans är vi den kompletta leverantören av rivning, transport och anläggning

Lotus Rivners Rivab Ak Schakt Lodab
Produktion: Webbpartner

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår