Sanering av byggnad och mark i hela landet

RIVAB sanerar byggnad och mark från farliga ämnen.

Sanering är något man alltid måste planera för när man gör ett rivnings-, eller renoveringsarbete. Det finns många saker som kan göra en byggnad farlig för både hälsa och miljö. Därför gäller det att man tänker på att minska risken för skador så mycket som möjligt.

Det här gäller lika mycket för uppenbara föroreningar som det gör för dolda. Exempel på uppenbara föroreningar kan vara brandskador, medan dolda föroreningar kan vara till exempel asbest eller mögel.

Men med rätt verktyg och rätt kunskap kan man motverka de här problemen. Olika föroreningar för med sig olika risker, som man måste hantera korrekt för att sanera på ett säkert sätt.

RIVAB i Göteborg har mångårig erfarenhet av att sanera. Läs mer nedan om de vanligaste uppdragen vi får.

Asbestsanering

Som de flesta känner till är asbest farligt för hälsan. Därför är det viktigt att asbestsanering sker på ett korrekt sätt av erfarna yrkesmän. På så sätt kan man förbättra miljön i byggnaden.

Användning av asbest är helt förbjudet sedan 1982. Men man uppskattar att det fortfarande finns omkring 400 000 ton asbest kvar i gamla byggnader runt om i landet. Om du har en byggnad som fördes upp under asbesttiden kan vi göra en inventering för att se om byggnaden innehåller asbest.

RIVAB har kunskap och erfarenhet hur man hanterar ämnet, från analys och sanering till emballering, transport och deponi.

Brandsanering

Branden må vara släckt, men än är faran inte över. Rökpartiklar och sot sätter sig i väggar och möbler, och är fortfarande farliga att andas in efter att elden är borta. Därför är det viktigt att en grundlig brandsanering görs så tidigt som möjligt efter att branden har slocknat.

Brandsanering är en komplicerad process eftersom många olika typer av skador måste åtgärdas. Ofta är det inte branden som förstör allt, utan sot-, rök- och vattenskador från släckningsarbetet som fortsätter göra skada.

Varje brandsituation är unik, och kräver speciella lösningar för ett bra arbete. Först och främst evakuerar vi det material och lösöre som går att rädda. Efter det river vi de mest skadade delarna av byggnaden, för att sedan forsla bort dem för återvinning. Slutligen måste man få bort allt sot och alla rökpartiklar som finns kvar i lokalen. Och det gör vi genom dammsugning, torkning och högtryckstvätt.

RIVAB har verktygen, kunskapen och erfarenheten som krävs för en snabb och säker sanering – oavsett vad det gäller. Känn dig varmt välkommen att kontakta personalen i Göteborg för att veta mer om vilka saneringsuppdrag vi erbjuder. Du når oss på 031-51 35 40.