• Rivning vid Sahlgrenska Universitetssjukhus

  Läs mer
 • Sågning och Kärnborrning

  i alla typer av material är en del av alla de tjänster vi erbjuder. Kontakta oss för mer information.

  Läs mer
 • Totalrivning Magasinet Eriksberg

  Se fler rivningsbilder i vårt galleri

  Läs mer

Entreprenad i Göteborg

Vi finns i Göteborg och hjälper dig med allt inom

 • Miljöanpassad selektiv rivning
 • Totalrivning och ombyggnadsrivning
 • Tung demolering- Broar / Hus / Industrier
 • Bilning berg
 • Krossning, fräsning av betong
 • Borrning och sågning
 • Klippning av stål och cisterner
 • Vajersågning
 • Asbest- och Brandsanering
 • Schaktning och dränering
 • Återvinning
 • Dokumentation och miljöuppföljning


RIVAB är idag ett av Sveriges äldsta och största entreprenadföretag inom rivning, håltagning och sanering. Vi har varit verksamma i över 30 år, och med sådan omfattande erfarenhet i branschen kan vi garantera våra kunder professionella entreprenader som sparar både på tid och på miljö.

Våra viktigaste resurser i arbetet är först och främst vår kunniga personal. Men också vår stora maskinpark och det moderna förhållningssätt vi har till tekniken. Teknologin inom vår bransch är under ständig utveckling. Och vi har som målsättning att följa med i den utvecklingen för att vara utrustade med de bästa verktygen som klarar av jobbet.

Vi erbjuder totalentreprenad över hela landet

RIVAB är en entreprenör som klarar hela arbetet. Vi tar hand om allt från projektering, miljöinventering, rivning och sanering till deponi och återvinning. Vi utför olika typer av rivningsentreprenader åt våra kunder, som framförallt är inom bygg- och anläggningsindustrin, fastighetsbranschen och olika typer av tung processindustri, samt privatpersoner. Vi har resurserna och kunnandet som garanterar smidigt och effektivt rivningsarbete, och behärskar alla de rivningsmetoder som krävs för att leva upp till dina behov och förväntningar.

Dessutom arbetar vi med miljöpåverkan i alla våra projekt. Vår ambition är att vårt rivningsarbete ska ha minsta möjliga miljöpåverkan. Detta både för den lokala miljön, men också miljön i stort. För att uppnå detta arbetar vi med fokus på återvinning genom hela arbetet. På så sätt kan vi direkt ta vara på så mycket material som möjligt. Detta har lett till att enbart tio procent av materialet från våra rivningar går till deponering idag.läs fler inlägg