Entreprenad

Efter att ha varit verksamma i 30 år kan vi idag konstatera att det är företagets bredd som är Rivabs styrka. Vi är rivningsföretaget som kan erbjuda våra kunder en komplett helhet.

RIVAB är ett av Sveriges äldsta och största rivningsföretag och med kunskap, erfarenhet och mångsidighet har vi under åren byggt upp en stor bredd i våra tjänster. Jag tror inte att alla våra potentiella kunder känner till detta. Vi åtar oss allt från totalrivningar, ombyggnadsrivningar, sågning och borrning, sanering, krossning, klippning av stål, återvinning med mera. Ja, listan kan göras lång på de tjänster vi erbjuder. Som totalentreprenör står vi även för samordningsansvaret och är kvalitetsansvariga.

RivningVi är en totalentreprenör som många gånger är den enda som behövs. I dag läggs fler och fler industrier ner och behovet av en kompetent rivningsentreprenör ökar. Tung processindustri är i synnerhet den sektor som vi vill erbjuda våra tjänster till. Framförallt på grund av att vi har resurserna och kunnandet. 

På bilden ovan ser du en del av vår maskinpark. I rivningsprojekten använder vi modern rivningsutrustning och maskinerna är utrustade med snabbfästet OilQuick vid byte av verktyg. Vi undviker oljespill och sparar  både tid och miljö.

Resurserna är vår moderna maskinpark och vår kunniga personal. I vår bransch utvecklas tekniken kontinuerligt och vi har valt att ligga i framkant av den utvecklingen.