Rivning i Göteborg och hela landet sedan 1984

RIVAB i Göteborg är en av Sveriges äldsta och mest erfarna rivningsentreprenörer. Sedan över 30 år tillbaka har vi varit ledande inom rivningsbranschens utveckling i Sverige. Det betyder att vi ofta uppdaterar både vår teknik, våra maskiner och våra metoder. På så sätt kan vi alltid erbjuda det bästa möjliga arbetet till våra kunder. Vi har kunskapen och utrustningen som krävs för en säker rivning, oavsett hur stort uppdraget är.

Rivningsuppdragen omfattar allt från håltagning, bilning och sanering till ombyggnads- och totalrivning och tung industriell rivning. Det är den här kunskapen som gör oss till det självklara valet av rivningsföretag.

Selektiv rivning

Selektiv rivning är en av de mest miljövänliga metoderna för att riva en byggnad. Helt enkelt så monterar man varsamt isär alla byggnadens delar bit för bit. Och varje del som man plockar loss blir direkt sorterad utefter om den kan återvinnas, återanvändas eller måste deponeras. Det här gör att vi kan ta vara på så mycket som möjligt av varje byggnad som rivs.

När man hanterar huset varsamt kan man till exempel ta vara på hela och fräscha fönster, dörrar och tegelstenar. På så sätt kan de användas igen på andra byggen. Material som metall, isolering och betong kan återvinnas för att bilda nytt material.

Med den här metoden kan RIVAB återvinna omkring 90 procent av byggnadsmaterialet från varje hus vi river.

Industririvning

Industriella rivningsarbeten kräver ofta mer kreativitet och finess än andra jobb. Det innebär att vi måste ta fler komplicerade beslut i planeringen för en säker och miljömässig rivning. Vid planeringen måste vi genomföra noggranna kontroller om vilka material som byggnaden är uppbyggd av. Vi måste också förbereda för sanering av möjliga föroreningar i marken, från bland annat kemikalier och annat.

När vi får ett uppdrag gör vi en plan för att sköta hela arbetet – från miljöinventering, rivning och sanering till deponi och återvinning.

Låt oss hantera arbetet, så kan du vara trygg med att det blir gjort på rätt sätt. Kontakta oss på Göteborgskontoret för ett första samtal!