Bilning i Göteborg

RIVAB utför regelbundet rivning och bilning i hela Sverige. Valet av bilningsteknik, metod och verktyg är noga utvalda för att passa alla förhållanden. För att kunna ta fram den bästa arbetsprocessen tittar vi på saker som arbetets storlek, det tillgängliga utrymmet, vilka typer av material som ska behandlas och arbetsplatsens geografiska läge. Den här planeringen gör så att vi alltid kan lova ett smidigt och väl genomfört arbete med minsta möjliga miljöpåverkan.

Teknik, verktyg och metoder

Vi har tillgång till en full uppsättning verktyg och maskiner som klarar av alla typer av arbeten. Lättare bilning, av till exempel klinkergolv, kakel och slipsats, kan vår personal utföra lokalt med handhållna bilmaskiner. Till de aningen tyngre jobben, som till exempel bilning av betong, använder vi fjärrstyrda rivningsrobotar. De här maskinerna är designade för att användas på tunga material och får plats i trånga utrymmen. För bilning av berg tar vi fram våra största entreprenadmaskiner som klarar stora arbeten i de hårdaste materialen.

Våra entreprenadmaskiner är utrustade med olika typer av verktyg som är anpassade för olika typer av jobb.

På rivningsplatser nära bebyggelse kan höga ljud från arbetet vara ett problem. För tystare rivning använder vi bl a betongsaxar och pulveriserare.

Vi kan även erbjuda speciell bilning för jobb som kräver lite större försiktighet och precision. Genom vattenbilning kan vi ta bort skadad betong utan att man skadar armeringen. Den här metoden är väldigt bra, dels på grund av att den är miljövänlig, men också för att den frilägger armeringen med perfekta motgjutningskanter och förhindrar att mikrosprickor uppstår i betongen.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med rivning och bilningsarbete.