Tjänster

Vi utför följande tjänster:

 • Miljöanpassad selektiv rivning
 • Totalrivning och ombyggnadsrivning
 • Tung demolering - Broar / Hus / Industrier
 • Bilning berg
 • Krossning, fräsning av betong
 • Borrning och sågning
 • Klippning av stål och cisterner
 • Vajersågning
 • Asbest- och brandsanering
 • Schaktning och dränering
 • Återvinning
 • Dokumentation och miljöuppföljning

Rivab har miljögodkända maskiner från 20 ton upp till 100 ton för all typ av rivning.