Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

För att ständigt förbättra företaget och att möta krav och förväntningar från kunder, samhälle, medarbetare och företag är vi certifierade enligt BF9K ett kvalitets- och miljö- ledningssystem,  framtaget av Stockholms Byggmästarförening. Företaget har dessutom en kvalitetsansvarig och ombesörjer miljöinventering och upprättar rivningsplaner. RIVAB är auktoriserad transportör och även godkänd av Länsstyrelsen för transporter av farligt avfall.