Rivningsbilder

Rivning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Magasinet i Eriksberg