Det miljömässiga, stor betydelse


I Sannegårdshamnen i Göteborg har gamla nedslitna industribyggnader och lagerlokaler rivits, för att ge utrymme för exploatering med nya bostadsområden och i huvudsak flerbostadshus.

Bakom projektet står Älvstranden Utveckling AB som av Göteborgs stad fått uppgiften att leda och driva arbetet med utvecklingen av Norra och Södra Älvstranden samt Gullbergsvass och Backaplan.

Bara inom området Sannegårdshamnen har vi sedan 2002 rivit ett tiotal äldre kontors- och industribyggnader.Vi har utfört flertalet av rivningsentreprenaderna, där sanering av byggnadsmaterial utgjort en stor del. Området omfattar cirka 160 hektar.

.