Rivab – komplett rivningsaktör


Att riva kräver sin eftertanke. Det krävs kunskap och erfarenhet samt en entreprenör som klarar hela arbetet – från miljöinventering, rivning och sanering till deponi och återvinning.

– Vi gör hela arbetet själva. Vi har maskinell utrustning som klarar detta, men framförallt också den personella kompetensen som krävs.

Rivabs kunder återfinns framförallt inom bygg- och anläggningsindustrin, fastighetsbranschen samt inom olika typer av processindustri. Projekten är ofta komplicerade och kraven höga ifråga om kvalitet och effektivitet. Rivab har resurserna och kunnandet som krävs samt en stor yrkesskicklighet och professionalitet bland de dryga 30 anställda i företaget. Rivab fäster också stor vikt vid att arbetet utförs smidigt och med minsta möjliga påverkan på den omkringliggande miljön. Det som utmärker Rivab är företagets bredd i kompetens och verksamhetsområde. Rivab i Göteborg har alltid legat i framkant med nya investeringar av maskiner som ökar bredden på verksamheten, kvalitet och effektivitet på jobben i sig.

Inom företaget har vi alltid haft  intresse för ny teknik och tycker att det är viktigt för att utveckla företaget. Rivabs förhållande till ny teknik gjorde att man var tidigt ute med att erbjuda selektiv rivning och att anta de nya rivningsmetoderna. – Här sker en kontinuerlig förändring. Det är professionell rivningsentreprenörs ansvar att följa med i utvecklingen och anamma nya rivningsmetoder om de bedöms förbättra förhållandet på arbetsplatsen och resultatet för slutkunden.

Intresset för att ta tillvara på mer material från rivningarna ökar också. Kraven från myndigheterna likaså. Genom att använda vajersågning, betongsaxar och pulvriserare kan vi göra selekteringen på plats, vilket är mycket effektivt. Tekniken för selektiv rivning utvecklas hela tiden.

Återvinning

Rivab har sedan länge satsat på återvinning, vilket alltid varit en viktig fråga för företaget. Det mesta av rivningsmaterialet går att återvinna som energi och man lägger stor vikt vid sortering av rivningsmassorna för att undvika deponisortering. Betong är det material som återvinns i störst volymer. Redan på arbetsplatsen krossas betongen och metaller skiljs ut. Betongen kan sedan användas till exempel för vägbyggen eller till uppställningsplatser med mera.

Betong har många gånger lika bra och bättre egenskaper än den tradtionella krossade stenen. Det visar undersökningar som gjorts av Väg- och Transportforskningsinstitutet. Vi kan därmed bland annat genom vår återvinningsutrustning spara pengar åt kunden genom att istället för att lägga pengar på nytt fyllnadsmaterial återanvända betong.